INSCHRIJFFORMULIER YOGA

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving: Bij inschrijving worden geen inschrijfkosten berekend.

Kosten: Alle yogavormen kosten als jaarabonnement €528, te betalen in 12 x maandelijkse termijnen van €44. 

Vakantieperiode: Er worden in de maand augustus geen lessen gegeven.

Opzegging: Opzegging van de wekelijkse lessen kan maandelijks voor de 1e van de maand. De opzegging gaat dan in vanaf het begin van dezelfde maand.

Risico: Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.

Gemiste lessen: Vervalt een les vanwege een of enkele vrije dag(en) dan mag deze op een ander moment ingehaald worden. Echter binnen 1 maand na datum, anders komt deze te vervallen.

Er bestaat een mogelijkheid om uit het andere cursusaanbod lessen op te pakken die qua lesduur verrekend worden. Zie voor actueel aanbod de site.

Betaling: Graag het lesgeld voor de 1ste van de maand overschrijven op rekeningnummer

IBAN: NL76 INGB 0006 2960 86  BIC: INGBNL2A van BE Schaper, Haler ovv de maand.

(BTW NL 1586.32.692.B01   KvK  12063205)